enbiun-nieuwe-partner-van-smart-workplace_1_L7MVY7

UPDATE — 12.2021

Wij zijn de nieuwe partner van Smart Workplace 

“Er is een transitie gaande van organisatiewaarden naar eigenwaarden in de werkomgeving”, dat is de overtuiging van onze expert Wisse Stenchlak, associate partner. Voor de bekendmaking van deze samenwerking werd hij geïnterviewd.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet enbiun voor de werkomgeving van de toekomst? 

“Onze werk leef balans is sinds Covid radicaal veranderd, twee gebieden die eens gescheiden waren zijn meer met elkaar gaan mengen. Er is een transitie gaande van organisatiewaarden naar eigenwaarden. Deze verandering creëert nieuwe waarden voor de gebouwde omgeving als geheel, voor zowel winkels, horeca, kantoren, woningen, logistiek, etc.

Een organisatie creëert met faciliteiten en workplace strategies een werkplek die aansluit bij het merk en de HR visie. Hierdoor zijn bedrijven vaak traag in het adopteren van veranderingen. Wij zien dat eindgebruikers steeds meer hun eigen waarden vertegenwoordigd willen zien in hun werkomgeving.

Wij zien een kans om visionaire concepten neer te zetten waar een balans is tussen de wensen van de medewerkers en werkgevers. Daar is een visie, positionering en een werkconcept voor nodig die vanuit de organisatiestrategie en het design oplossingen creëert voor werknemers. Veelal omvat een werkplekconcept een pragmatisch interieur en dienstverleningsconcept, soms vanuit een brand beleving of vanuit economische redenen. Wij geloven dat aspecten zoals een interieur en de dienstverlening een uitkomst zijn van een visie.

Een grote verandering die al voor Covid is ingezet is de nadruk op ‘personal & planetary wellbeing’. We verwachten van onze omgevingen steeds meer dat ze gezond zijn, dat ze ons energie geven en zo min mogelijk van de wereld wegnemen. Werkomgevingen zullen moeten transformeren om hier aan bij te dragen. Dit moet in alle aspecten voelbaar zijn, beplanting die zo geplaatst is dat het energie geeft en efficiency verhoogd, verlichting die slim is en per gebied de juiste toon zet en hospitality die gezondheid een platform geeft. Wij geloven dat een gezonde en duurzame levensstijl voorwaardelijk is voor de werkstijlen van de toekomst.”

Welke rol kan enbiun daarbij spelen?

“Wij willen met ons team van multidisciplinaire brand strategen, ondernemers, chefs, hospitality experts, interieur- en grafisch ontwerpers de meest gezonde concepten neerzetten in de gebouwde omgeving voor corporates, vastgoed professionals en horeca ondernemers.

Enbiun ontwikkelt hospitality, food & werkplek concepten, waar de eindgebruiker centraal staat. In onze ontwikkeling focussen we op ambitieuze, duurzame- en gezonde oplossingen. Wensen, behoeften en werkzaamheden van werknemers willen wij heel goed begrijpen. Maar ook die van de toekomstige werknemers waarbij de uitgangspunten altijd helder moeten zijn vanuit de opdrachtgever. Vanuit onze rol proberen wij termen als gezond, circulair, duurzaam en inclusief te vertalen naar wat deze concreet moeten betekenen voor een organisatie en haar werknemers.

Het resultaat van onze activiteiten is om een flexibel en modulair concept te ontwikkelen dat mee kan bewegen met een steeds (sneller) veranderende context qua werk, plaats en wensen.”

Waarom is het belangrijk voor enbiun om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?

“Het creëren van werkende omgevingen vraagt om een holistische en integrale aanpak waarbij wij samenwerken in een zeer divers stakeholderveld. Deze complexiteit van ons werk vraagt om nieuwe verbindingen en inspiratie. Het participeren in relevante communities en platforms is voor ons ‘een vorm van ademen’ als studio. Zo blijven wij ons ontwikkelen en kunnen wij anderen inspireren.

Smart WorkPlace staat al jaren bekend als een platform waarbij uiteenlopende disciplines op basis van relevante content met elkaar in contact staan. Wij kunnen vanuit onze rol in de markt en de nieuwsgierigheid geen redenen bedenken om hier niet in te participeren dus gaan met enthousiasme deze samenwerking aan. Wij vinden het belangrijk dat er een balans is in een platform (community) en dat wij naast het opdoen van nieuwe inspiratie, contacten en kennis ook waarde terug geven. Wij brengen daarom iets nieuws in het platform: de ervaringen en visie van een design studio. Gespecialiseerd in food & hospitality concepten in de werkomgeving waarbij onze focus ligt op duurzaam en gezond. Dit sluit perfect aan op de bedoeling van Smart WorkPlace en haar partners. Wij verheugen ons dan ook enorm op onze participatie!”

 

Over Smart Workplace

Smart WorkPlace zet als kennisplatform de stap naar de duurzame en gezonde werkomgeving. Een werkomgeving die voor het welzijn en het werkgeluk van de gebruikers van kapitaal belang is. Diverse bevlogen professionals zijn bij dat proces betrokken. Denk onder andere aan Human Capital Managers en Vitaliteitsmanagers, maar onbetwist ook aan de Human Resource Manager, Vastgoedmanager, Facitlity Manager, Mobiliteits- en Duurzaamheidsmanager.

Wil je meer weten over ons werk? Laat je emailadres achter en ontvang ons laatste brandbook

Get in touch →